Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594856 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

Europejska jakość
Ścieżka pieszo-rowerowa Pieszyce-Dzierżoniów

     Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pracy już w przyszłym roku mieszkańcy Pieszyc oraz Dzierżoniowa będą mogli cieszyć się z ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nasze miasta. Z pewnością najbardziej ucieszą się rowerzyści, zarówno Ci, dla których jazda na rowerze to hobby, jak i Ci, którzy rower
 
 
 

 - 5 lutego 2009 r.

 
 
używają, aby dostać się do pracy. Dlaczego? A to z powodu ryzyka jakie niesie za sobą dzisiaj jazda na rowerze na tym odcinku drogi wojewódzkiej [383]. Prace rozpoczęły się z początkiem nowego roku od wycinki kasztanowców po lewej stronie drogi.

     Na pierwszy rzut oka realizacja takiej ścieżki nie powinna nieść ze sobą żadnych problemów. Ponad 3-km odcinek prostej drogi: wystarczy wyrównać teren, położyć kostkę i ścieżka gotowa! Jeśli jednak zagłębić się w proces inwestycyjny to okazuje się to mylnym podejściem.
     Analizując dokumentację techniczną można stwierdzić, że powstająca ścieżka spełnia wszystkie standardy europejskie, a odnośnie procesu inwestycyjnego – wymagała ona uzgodnień z kilkunastoma właścicielami działek (wykaz poniżej)

Porozumienie o współpracy przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 na odcinku Pieszyce-Dzierżoniów podpisano w 12 grudnia 2005 r.

oraz instytucjami, które w różnym zakresie miały wpływ na poszczególne elementy inwestycji (np. Polskie Koleje Państwowe, której działka również leży na trasie ścieżki). Tak samo „przeraża” liczba właścicieli i instytucji, z którymi trzeba było się porozumieć. Ogromna jest też liczba dokumentów, która składa się na dokumentację. Zaznaczyć też należy, że inwestycja finansowana jest z trzech źródeł: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (inwestor), miasto Pieszyce i miasto Dzierżoniów.

 

 

Taki obrazek to już przeszłość

20 stycznia 2009 r.

 

     Inwestycję rozpoczęła wycinka kasztanowców – wycięto 70 szt. drzew, które rosły w odległości do 1m od krawędzi jezdni i stanowiły niewątpliwe zagrożenie dla ruchu. Wg projektu część ciągu pieszo-rowerowego oddzielona zostanie od jezdni pasem zieleni o szerokości 1.50m. Pozostała część usytuowana będzie bezpośrednio przy jezdni (ok. 850m trasy). Szerokość ciągu pieszo rowerowego wynosić będzie 3.50m. Część przeznaczona dla ruchu rowerowego - 2.00 m a część przeznaczona dla ruchu pieszego -1.50 m.


Fot.: P. Pachura

     Przed ciągiem pieszo - rowerowym, od ul. Martwej, wykonany jest odcinek przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego o długości 56 m. Szerokość chodnika na tym odcinku dostosowana jest do położenia ogrodzenia posesji oraz krawężnika jezdni. Ciąg rowerowy rozpocznie się przed skrzyżowaniem drogi 383 z ul. Ogrodową. Na trasie powstaną 3 miejsca dla podróżnych – zatoczki ze stojakami na rowery, drewnianymi ławkami, kamiennymi koszami na śmieci oraz stolikami. Ciąg zostanie oświetlony – zamontowane zostaną słupy oświetleniowe, które zapewnią oświetlenie zarówno ciągu pieszo-rowerowego jak i drogi wojewódzkiej. Słupy będą w rozstawie średnio co 32 m.
     W celu określenia rodzaju konstrukcji ciągu wykonano dokumentację geologiczno - inżynierską, w ramach której zrealizowano pięć sondowań penetracyjnych o głębokości od 2.00 do 2.50 m, badania makroskopowe gruntów oraz pomiary zwierciadła wód podziemnych. Na podstawie takich badań można wydzielić warstwę, którą należy usunąć, aby pozbyć się gruntu nienośnego. Wierzchnia warstwa zostanie usunięta do warstwy nośnej.
     Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego wraz z elementami podbudowy wykonana będzie w 2% spadku skierowanym w kierunku do drogi. Dzięki temu wody opadowe z powierzchni ciągu pieszo rowerowego skierowane zostaną do wpustów deszczowych, które włączone będą do istniejącej już kanalizacji deszczowej przy drodze 383. Część skierowana dla rowerzystów posypana będzie czerwonym – drobnym grysem. Dodatkowo ciąg pieszy będzie oddzielony od ciągu rowerowego białą linią.

 

kwiecień 2009 r.

 

 

     Gmina Pieszyce już od 2004 roku zabiegała o realizacje tego zadania w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Ścieżka ta umożliwi również lepszy dostęp do planowanych tras rowerowych w Pieszycach i Górach Sowich. Wkład gminy to pokrycie kosztów 20% inwestycji (na terenie gminy), wykonanie projektu dokumentacji technicznej, przygotowanie inwestycji, czyli uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości, uzyskanie zgody na wycinkę drzew, przeprowadzenie podziałów geodezyjnych, wycena działek, wykup działek, wywłaszczenie działek.


     Dodać należy, że w przypadku dwóch działek już w procesie koncepcji nie uzyskano zgody na realizację tej inwestycji. Stąd ścieżka w sąsiedztwie tych działek ulegnie zwężeniu. Kolejne negocjacje dotyczyły już właścicieli, którzy wyrazili zgodę na realizację inwestycji, ale nie zgadzali się z wyceną swoich działek. Tutaj proces wywłaszczania trwał długo. Dzisiaj mimo trwających już prac proces wywłaszczania trwa jeszcze względem trzech działek.
     Inwestorem zdania jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym podpisała umowę ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na wykonanie tej inwestycji. Realizacja zadania potrwa zgodnie z umową do końca 2010 r. i kosztować będzie 3 969 745, 19 zł.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 na odcinku Pieszyce
(ul. Martwa) - Dzierżoniów (ul. Ciepłownicza).
Projekt budowlany obejmuje następujące elementy:

- wycięcie drzew kolidujących z ciągiem pieszo - rowerowym;
- wykonanie oświetlenia ulicznego;
- montaż wpustów deszczowych;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie trwałej nawierzchni na przecięciach ścieżki z drogami transportu rolnego;
- ułożenie nawierzchni ciągu pieszo rowerowego;
- ustawienie betonowych obrzeży;
- wykonanie nasadzeń krzewów wraz z wykonaniem trawników w pasach zieleni;
- wykonanie zatoczek dla podróżnych ( 3 miejsca)
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego


Wykaz działek na których zlokalizowana jest ścieżka:

DZIAŁKA NR: 155; 175; 165; 168; 124/4 - OBRĘB DZIERŻONIÓW ZACHÓD
DZIAŁKA NR: 570; 560; 400; 399; 86/4; 86/10 - OBRĘB PIESZYCE DOLNE
DZIAŁKA NR: 86/1; 86/2; 86/3; 85; 82; 81; 77; 78; 74; 73; 70; 69; 63; 62; 59; 58; 55; 54; 51; 50; 37; 34; 31; 29; 25; 24; U; 87; 88; 90; 98; 99; 128; 131; 133; 135; 152; 153; 154; 160; 161; 162; 164; 220 - OBRĘB PIESZYCE POŁUDNIE

Liczba dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji

 - Umowa nr WGPilT/0342/7/2006 zawarta w dniu 30.03.2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Pieszyce, a Biurem Projektowo -Konsultacyjnym Budownictwa „SIGMA", na wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa ciągu pieszo -rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 pomiędzy Pieszycami a Dzierżoniowem".
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: ZP/PA-7331/85/06 z dnia 14.07.2006 r.
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: ZWGPRilT.7331/40/02/2006 z dnia 21.07.2006 r. "
 - Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: ZWGPRilT.7331/40/03/2006 z dnia 10.08.2006 r.
 - Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: ZWGPRilT.7331/40/03/2006 z dnia 31.10 2006 r.
 - Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w obrębie ciągu pieszo - rowerowego 1:500 i 1:1000.
 - Wypis z ewidencji gruntów.
 - Mapa ewidencji gruntów 1:2000.
 - Dokumentacja geotechniczna warunków wykonania ścieżki rowerowej przy drodze
Dzierżoniów - Pieszyce.
 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

projekt: doba.pl