Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594854 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 
Platforma rozwoju ruchu turystycznego

- Kurs języka czeskiego
- Wystawa Twórców Amatorów z Czech


      Projekt pt. ,,Platforma rozwoju ruchu turystycznego” nr PL.3.22/3.3.02/11.02368 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 9,63% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita polska 2007-2013”.

Całkowity koszt: 36 648,39 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 26 470,59 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 529,41 EUR
     Projekt polega na szerokiej promocji walorów turystycznych i kulturowych Pieszyc i Novej Paki. Celem wzmocnienia promocji, gminy planują przygotowanie szeregu produktów dotyczących obu miast. Narzędzia promocyjne wykorzystane będą zarówno przy organizacji konferencji jak i przygotowaniu wspólnego boksu na targi. Planujemy wspólny udział w międzynarodowych targach turystycznych we Wrocławiu i Brnie. Przeprowadzone rozpoznanie wykazało jednoznacznie, że targi turystyczne zarówno we Wrocławiu i Brnie są najbardziej uznanymi, renomowanymi imprezami turystycznymi w naszych krajach. Odbiorcą w/w targów jest ponad 40 000 rzesza uczestników, do których trafiamy z naszą ofertą turystyczną.
Gminy realizujące projekt, posiadają liczne walory turystycznych i geologiczno –przyrodnicze (m.in. Czeski Raj, Góry Sowie) słabo wykorzystywane w promocji.
     Partnerzy są różni, ale mają wspólny cel: rozszerzenie działań promocyjnych i oferty turystycznej oraz wzmocnienie integracji między miastami. Projekt wynika z potrzeby współpracy, poznawania języka, kultury, tradycji, obyczajów oraz walorów przyrodniczych, jest efektem rozważań i dyskusji partnerów.

Konkurencyjna oferta turystyczna pogranicza przy wsparciu informacyjnym dotyczącym turystyki będzie pozytywnie oddziaływać na dynamikę rozwoju społ.-gosp. Dolnego Śląska oraz Kraju Kralovohradeckiego. Promocja będzie zwielokrotniać transgraniczny ruch turystyczny. Tym samym stymulowany będzie rozwój przedsiębiorczości wśród miejscowej ludności w branży agroturystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej. Zaktywizowane zostaną kontakty transgraniczne i wymiana doświadczeń w różnych sferach. Od wspólnych działań Gmin mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Czeskiego Raju, Gór Sowich poprzez nawiązanie kontaktów biznesowych w dziedzinie turystyki po integrację mieszkańców pogranicza. Oferta turystyczna pozwalająca na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu stanowi jeden z głównych elementów wpływających na jakość życia mieszkańców oraz ogranicza zjawisko marginalizacji potrzeb regionu położonego na obrzeżach państwa.
     Celem projektu jest zdynamizowanie ruchu turystycznego pogranicza polsko-czeskiego, poprawa, jakości życia mieszkańców i warunków gospodarczych, a zwłaszcza wzmocnienie tożsamości kulturowej i integracji mieszkańców Dolnego Śląska i kraju Královéhradeckiego poprzez rozwój oferty turystycznej. Wspólnie opracowana oferta turystyczna i wypromowana poprzez: targi, media, film, publikacje zwarte i ulotne, konferencję, wystawy doprowadzi do napływu odbiorcy turystycznego. Konkurencyjna oferta turystyczna i związany z nią rozwój społeczno-gospodarczy doprowadzi do osiągnięcia wzmocnienia rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego.
 
 
Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć prezetację (*.pdf)


Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa
Za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice”
projekt: doba.pl