Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594856 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

Pieszyce, styczeń 2014


Szanowni Mieszkańcy, 

     Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” przyjęta przez parlament RP.

     Głównym celem ustawy jest przed wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” i zmniejszenie ilości składowanych odpadów na wysypiskach.

     W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku odpady komunalne od mieszkańców na terenie gminy Pieszyce odbierać będzie Wykonawca: „Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski”, który wyłoniony został w drodze przetargu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich pojemników oraz worków do segregacji właścicielom poszczególnych posesji lub zarządcom nieruchomości, przy czym:

- odpady komunalne zmieszane odbierane będą raz w tygodniu,
- odpady komunalne segregowane odbierane będą raz w miesiącu (Uwaga: od kwietnia do października dwa razy
w miesiącu).

Dodatkowo:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,meble i odpady wielkogabarytowe Wykonawca odbierze
z nieruchomości raz na kwartał w danym roku (w terminach wcześniej ogłoszonych),
- przeterminowane oraz niepotrzebne leki będzie można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bielawskiej 6,
- w ramach selektywnego zbierania odpadów funkcjonować będą na terenie gminy gniazda ogólnodostępne (dla mieszkańców, którzy nie deklarowali segregacji, a chcą oddać np. nadwyżkę butelek plastikowych lub szklanych, albo dla mieszkańców, którzy nie mieli wpływu na wybór metody oddawania odpadów, a chcą segregować odpady).

Stawki za odbiór odpadów wynoszą miesięcznie:
- odpady segregowane: 11 zł za osobę
- odpady niesegregowane:13 zł za osobę

Podstawą wnoszenia opłat jest złożona deklaracja (POBIERZ TUTAJ). Stwierdzenie braku złożenia deklaracji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego.

Zasady wnoszenia opłat:
• właściciele prywatni w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego:
Urząd Miejski, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,

BZWBK o/Dzierżoniów 62 1090 2301 0000 0001 2073 2135

• mieszkańcy zasobów spółdzielczych na konto wskazane przez Spółdzielnię,
• mieszkańcy zasobów komunalnych na konto, które otrzymują z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, mieszkańcy zasobów wspólnotowych na indywidualne konto, które otrzymują od Zarządcy,
• wspólnoty z Zarządem własnym w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego.

Opłaty powinny być dokonywane do połowy miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. Przykład: za styczeń płacimy do 15 lutego.

Aby ograniczyć wydatki związane z prowizjami, płatności można dokonać z góry za 2,3 lub nawet 6 miesięcy. Stwierdzenie braku opłat będzie podlegało egzekucji i będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Uwagi dotyczące działalności systemu należy zgłaszać na adres:

Urząd Miejski w Pieszycach, Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,
ul. Kościuszki 2,58-250 Pieszyce, tel:74 8365-268,
e-mail: um@pieszyce.pl  www.pieszyce.pl

Urząd Miejski w Pieszycach

projekt: doba.pl