Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594883 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

 
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach - jest budżet na 2005 rok

    Na pierwszej w tym roku sesji radni zajmowali się przede wszystkim budżetem gminy. Po wysłuchaniu opinii RIO i komisji finansów jednogłośnie przyjęli budżet w proponowanej wersji.

    Tegoroczne dochody gminy wyniosą 10.804.514 złotych, w tym dochody własne - 4.772.121 złotych, dotacje celowe - 2.088.618 złotych, subwencje - 3.843.775 złotych i inne środki - 100.000 złotych. Natomiast wydatki wyniosą 11.708.838 złotych, w tym wydatki bieżące - 10.057.838 złotych i wydatki majątkowe - 1.651.000 złotych. Deficyt wyniesie 904.324 złote i zostanie pokryty z długoterminowego kredytu bankowego.

    Na tegoroczne inwestycje przeznaczono 1.651.000 złotych. W ramach tych środków m.in. przeprowadzona będzie budowa oświetlenia ulicznego, wodociągu Piskorzów - Bratoszów, kanalizacji sanitarnej ulic: M. Konopnickiej, 9 Maja, A. Mickiewicza, Kościelnej, Zamkowej, Sanatoryjnej i pl. Zamkowego. Przewidziana jest także budowa boisk sportowych przy SP nr 1, sali gimnastycznej w SP nr 2, odbudowa wieży widokowej na Wielkiej Sowie, modernizacja ulic Świdnickiej i Kopernika, budowa drogi do budynków 10 - 19 w Lasocinie czy ulicy Dworcowej Dolnej w Pieszycach. W tym roku rozpocznie się także budowa Przychodni Miejskiej. 
    Tegoroczna rezerwa budżetowa wyniesie 70.000 złotych
    W dalszej części obrad radni zatwierdzili Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 - 2008 oraz program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Zapoznali się także z wprowadzonymi w tym roku zasadami udzielania stypendiów i zasiłków dla uczniów z terenu gminy. Zasiłki wypłacane będą dopiero w kwietniu, lecz już dziś zbierane są wnioski. Do dnia sesji do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli trafiło 400 wniosków. 
    Jak co roku, burmistrz Mirosław Obal zapoznał radnych z działalnością Urzędu Miejskiego w 2004 roku. 
    Średnie zatrudnienie w minionym roku wyniosło 40 osób. Koszty funkcjonowania urzędu wyniosły 2.019.029 złotych. W tym czasie m.in. wydano 3.000 decyzji w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, 1150 upomnień podatników, 285 zaświadczeń o powierzchni gospodarstw rolnych, niezaleganiu z podatkami, o dochodach i bonów paliwowych, a także 100 tytułów egzekucyjnych. W zakresie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami dokonano sprzedaży 41 działek, 29 lokali mieszkalnych, czterech lokali gospodarczych i jednego obiektu przemysłowego. W zakresie spraw związanych z gospodarką przestrzenną i infrastrukturą techniczną wydano 93 decyzje o warunkach zabudowy, 105 opinii urbanistycznych, przeprowadzono 28 postępowań przetargowych i przygotowano 28 umów na usługi w zakresie inwestycji. W ubiegłym roku wydano 234 paszporty, 1270 dowodów osobistych, zameldowano na pobyt stały lub czasowy 382 osoby i zarejestrowano 282 zmiany w aktach stanu cywilnego. Natomiast burmistrz wydał 250 zarządzeń. Także w ubiegłym roku przez dwa miesiące ostatnie cztery lata działalności finansowej gminy badała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Anna Kulik
Tygodnik Dzierżoniowski, Nr 8 (353), 22-28 lutego 2005

 
 
Na temat współpracy z Schortens
01.02.2005  

Stypendia szkolne
04.02.2005  

Szkolenie z zakresu „instrukcji kancelaryjnej”
04.02.2005  

Szkolenie rolników
07.02.2005  

Pancernym Bohaterom
07.02.2005  

62 lata małżeństwa !
08.02.2005  

Ferie z MBP w Pieszycach
09.02.2005  

Powiększony księgozbiór
10.02.2005  

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego...
10.02.2005  

Ferie zimowe z pieszyckimi podstawówkami
10.02.2005  

Madonny Śląskie - galeria Mariana Wódkiewicza
11.02.2005  

Gmina Pieszyce pozyskała…
11.02.2005  

Madonny Śląskie - wystawa Mariana Wódkiewicza
14.02.2005  

Jeden procent dla strażaków z O.S.P. Piskorzów
14.02.2005  

Podarujmy Bartkowi zdrowie
15.02.2005  

Spotkanie osób niewidomych
16.02.2005  

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej
17.02.2005  

Spotkanie z osobami niewidomymi
18.02.2005  

Kodeks dobrej praktyki rolniczej
18.02.2005  

Zmarł proboszcz parafii św. Jakuba w Pieszycach
18.02.2005  

Jest nadzieja na pomoc choremu na raka
21.02.2005  

Spotkanie z wierszem
23.02.2005  

Kolejne pieniądze dla Pieszyc
25.02.2005  

Pieszyce dla Bartka
25.02.2005  

Bartek jesteśmy z Tobą
28.02.2005  

 
 
 
 
     
Foto news

OTWARCIE CK
 
Przychodnia Miejska w Pieszycach

 

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 
 
  Napisz do nas
 
 
projekt: doba.pl