Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594856 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce w 2013 r.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Konkurs - sport 2013

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze gminy Pieszyce w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 251/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze gminy Pieszyce.Załacznik


Program na 2013 uchwalony
Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 uchwalony został na Sesji Rady Miejskie w dniu 29 listopada 2012 r. Zobacz treść uchwały >>>> .
10.12.2012 r.

Protokół z konsultacji
Protokół z przebiegu konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Treść Programu po konsultacjach >>>>>
24.10.2012

Złożono ofertę
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce w 2012 r.
Zobacz ofertę
04.10.2012Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
02.10.2012

W związku z przygotowywanym „Programem współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji treści i założeń Programu.

W przypadku uwag lub propozycji informacje należy przekazywać do 19 października b.r. na adres: Urząd Miejski w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, lub e-mailem na adres: promocja@pieszyce.pl lub osobiście u zastępcy burmistrza miasta Pieszyce.

Projekt Programu: Plik PDF
Formularz konsultacji:  Plik RTF

Informacja o wynikach konsultacji podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.pieszyce.pl/ngo.

ZARZĄDZENIE Nr 193/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce w 2012 roku złożonej przez SL SALOS PIESZYCE z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
http://bip.pieszyce.sisco.info/zalaczniki/1950/z193.pdf


Oferta złożona w trybie pozakonkursowym. Oferta złożona przez SL Salos Pieszyce w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
ZARZĄDZENIE Nr 193/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 12 września 2012 r.Oferta złożona w trybie pozakonkursowym.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Data zamieszczenia oferty 03.09.2012r.
Zobacz ofertę str: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce w 2012 roku złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SOWA” Pieszyce z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym. Oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sowa” Pieszyce w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu poprawy bazy sportowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Data zamieszczenia oferty 13.07.2012r.
Zobacz ofertę >>>


ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 4 lipca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce w 2012 roku złożonej przez Miejski Klub Sportowy „Pogoń Pieszyce z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta MKS Pogoń Pieszyce wpłynęła 14 czerwca  2012 r. na zadanie pt. Wspieranie postaw prozdrowotnych wśród dzieci w wieku 6-9 lat.

***
Zarządzenie Nr 93 /2012
Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 25 maja 2012r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce w 2012 roku. Zarządzenie

Zarządzenie Nr 75 /2012
Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na w gminie Pieszyce w 2012 r. Zarządzenie formularz do pobrania.
Rozstrzygnięcie

***

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zobacz ofertę 

***
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku >>>>>
Sprawozdania przedłożone zostało na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2012 r.

***

Konkursy ofert na 2012

*
Burmistrz Miasta Pieszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania zajęć rehabilitacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym, wspierania terapii i wypoczynku osób niepełnosprawnych z gminy Pieszyce.
Cele zadania:
1. Organizowanie, realizowanie badań profilaktycznych, zajęć rehabilitacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym.
2. Organizacja i realizacja wyjazdów wypoczynkowych oraz spotkań okolicznościowych i innych form integracji dla osób z upośledzeniem umysłowym.
- Zarządzenie burmistrza,
- Rozstrzygnięcie

* Burmistrz Miasta Pieszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze gminy Pieszyce.

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania to 97 000 zł.

Polecane strony:

http://www.pozytek.gov.pl<span style="font-size

projekt: doba.pl