Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594856 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

6-latek idzie do szkoły

     Trudna decyzja związana z posłaniem 6-latka do szkoły spędza sen z powiek wielu rodzicom. Myśl o skróconym dzieciństwie często pozostaje w sprzeczności z chęcią sprostania wymogom współczesnego świata, gdzie szybkie osiąganie kolejnych szczebli wykształcenia i pozycji zawodowych staje się miarą sukcesu. 

     Chcąc pomóc rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji w dniach 26 i 27 stycznia odbyły się w pieszyckich przedszkolach spotkania, w których uczestniczyli rodzice sześciolatków, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej a także psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
     Głównym celem spotkań było przedstawienie rodzicom dzieci sześcioletnich ofert edukacyjnych szkół oraz zapoznanie z nową podstawą programową, która dostosowana jest do możliwości i zdolności każdego dziecka w wieku 6 lat. Rodzice dowiedzieli się m.in., że w klasach pierwszych, po wprowadzeniu reformy, czyli od 2009 roku dzieci liczą tylko w zakresie 10, jedną literę poznają przez cały tydzień, a wszystkie litery muszą opanować do końca roku szkolnego (dawniej dzieci musiały znać już wszystkie literki w pierwszym półroczu, a liczyły w zakresie 20).

 

- Z życia wzięte
      O swoich doświadczeniach związanych z edukacją dziecka sześcioletniego opowiadały mamy, których dzieci sześcioletnie uczą się obecnie w klasie pierwszej. Nie kryły zadowolenia z podjęcia rok temu takiej właśnie decyzji. Ich dzieci znakomicie radzą sobie w klasie pierwszej, nie mają żadnych trudności związanych z nauką szkolną, stały się samodzielne, otwarte, chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
     Pani psycholog wyjaśniała rodzicom na czym polega dojrzałość szkolna dziecka i kiedy sześciolatek jest gotowy, aby rozpocząć naukę w szkole. Omawiała również czynniki determinujące dojrzałość szkolną dziecka, zwracając uwagę na fakt, iż każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoją dynamikę, tempo i rytm rozwoju. Dzieci różnią się między sobą zdolnościami do nauki, sprawnością rozumowania, pamięcią, zdolnością do koncentracji uwagi. Pomocne w podjęciu decyzji mogą być porady i konsultacje dotyczące dojrzałości szkolnej prowadzone w Powiatowym Centrum - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie, na które pani psycholog serdecznie zapraszała.
     Rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna, w czasie której mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia w klasach pierwszych, a także zaobserwować dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich, które uczestniczą w zajęciach wspólnie z siedmiolatkami.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół zwracali uwagę na najistotniejsze aspekty edukacji w klasach pierwszych: dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości rozwojowych 6-cio latka, spędzanie znacznej ilości czasu przez uczniów nie w ławkach, a na dywanie i w kącikach zabawowych, które znajdują się w każdej klasie.

- Czy szkoły są gotowe?
     Szkoły są także znakomicie przygotowane do przyjęcia dzieci sześcioletnich (odpowiednie toalety, umywalki, szafki). Uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, szkolnych świetlic, stołówek czy świetlicy środowiskowej.
     Każda szkoła otrzymała w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.
 

Każda szkoła otrzymała w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole
 
     Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko ma możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy temu obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy). 
     Nauczyciele i dyrektorzy szkół zachęcali rodziców do zapisywania dzieci do klas pierwszych, tłumacząc i wyjaśniając jednocześnie wszelkie ich wątpliwości. Jednak decyzja o tym, czy sześciolatek pójdzie do szkoły, pozostaje w gestii rodziców.
(opr.)
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA 
     Zacznijmy od definicji: dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, która polega na gotowości dziecka do podjęcia nowych zadań, jak i na zdolności przystosowania się do nieznanego środowiska oraz ogólnie zmienionej sytuacji życiowej.

    
Co to w takim razie znaczy, że dziecko jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki?
Zastanawiając się, czy dziecko jest dojrzałe do nauki szkolnej, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty wchodzące w skład rozwoju psychofizycznego dziecka. Są to:
- rozwój umysłowy,
- rozwój fizyczny,
- rozwój emocjonalno – społeczny.

Przez prawidłowy rozwój umysłowy rozumiemy odpowiedni do wieku dziecka:
• zasób pojęć i wiadomości ogólnych,
• stan mowy z uwzględnieniem zasobu słów oraz prawidłowej artykulacji oraz swobodą wypowiadania się,
• zdolność zapamiętywania,
• zdolność myślenia przyczynowo – skutkowego i wnioskowania.

Dojrzałość emocjonalno – społeczna wyraża się w:
• umiejętności prawidłowego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
• umiejętności przebywania jakiś czas w gronie rówieśników poza zasięgiem bezpośredniej opieki rodziców,
• przestrzeganiu reguł życia w zbiorowości, przestrzeganiu zawartych umów,
• zdyscyplinowanie, obowiązkowość, samodzielność (czynności samoobsługowe, tj. ubieranie się, mycie, czesanie, samodzielne przygotowanie się do lekcji, samodzielne podejmowanie prawidłowych decyzji w różnych sytuacjach społecznych,
• umiejętności zrozumienia prostych sytuacji społecznych i rozeznanie, co jest dobre, a co złe,
• panowaniu nad swoimi emocjami,
• zdolność koncentracji uwagi
• umiejętność uczenia się „na żądanie”, a nie jedynie według własnych potrzeb.

Dojrzałość fizyczna dziecka gotowego do rozpoczęcia nauki szkolnej zawiera:
• odpowiedni zasób sił fizycznych i odporności na zmęczenie,
• dobrą sprawność rąk, koordynację ruchową i wzrokowo – ruchową,
• względną odporność na infekcje i stan zdrowia pozwalający na w miarę systematyczny udział w zajęciach szkolnych.

      U większości dzieci uczęszczających do przedszkola gotowość do podjęcia nauki szkolnej dokonuje się niepostrzeżenie i nie wymaga specjalnych zabiegów ani ze strony rodziców, ani ze strony nauczycieli. Bowiem cała praca wychowawcza przedszkola, od najmłodszych grup, zmierza do zapewnienia dziecku dobrego startu w szkole. Pomimo tego, zdarza się, że niektóre dzieci nie osiągają dojrzałości szkolnej. Wymagają one szczególnej troski i fachowej pomocy.
     Wśród dzieci są również takie, które wyraźnie przewyższają rówieśników wiedzą, umiejętnościami, dojrzałością emocjonalno – społeczną oraz możliwościami umysłowymi. W przypadku tych dzieci konieczne jest, po zasięgnięciu opinii psychologa i pedagoga, rozważenie możliwości wcześniejszego rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
         
Ewa Starzycka psycholog
projekt: doba.pl