Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594857 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną podpisana

     Pomiędzy gminą Pieszyce a Spółką Wodociągi i Kanalizacja oraz miastem Dzierżoniów 6 stycznia podpisana została umowa w sprawie modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy.

     Ze strony gminy Pieszyce umowę podpisał burmistrz Mirosław Obal, ze strony Spółki jej prezes Andrzej Bronowicki, a miasta Dzierżoniów burmistrz Marek Piorun.
     Najważniejszym efektem inwestycji planowanych w latach 2010-2012 będzie budowa nowej kanalizacji sanitarnej w dolnej części Pieszyc (m.in. ulica Świdnicka, Dolna, Nadbrzeżna) oraz zamknięcie obecnie istniejącej oczyszczalni. W zamian tego wszystkie nieczystości odprowadzane będą do oczyszczalni dzierżoniowskiej, co podyktowane jest warunkami ekonomicznymi. - Nie opłaca się, aby gmina Pieszyce sama budowała i utrzymywała taką oczyszczalnię, bo są to wysokie koszty stałe, a wykonanie tego zadania wspólnie znacznie obniży koszty - podkreśla burmistrz Dzierżoniowa - Marek Piorun.
     - Gmina Pieszyce była gminą bardzo zaniedbaną w tym zakresie. Dopiero w ostatnich latach udało się skanalizować główne ulice, to jest Kościuszki i Kopernika, przejść z siecią na lewy brzeg Potoku Pieszyckiego i skanalizować ulicę Mickiewicza i 9 Maja - informuje burmistrz miasta Pieszyce - Mirosław Obal. - Dziś planujemy skanalizowanie także ulicy Sanatoryjnej i Zamkowej.
     Całkowita wartość zadania określana jest dzisiaj na ponad 8 min zł. Dzięki pozyskaniu środków UE i współpracy z miastem Dzierżoniów finansowy udział Pieszyc wyniesie około 3 min zł.

     - O projekcie
     Zawarta właśnie przez Gminę Pieszyce umowa umożliwi skanalizowanie dolnych Pieszyc. Jest to jeden z elementów olbrzymiego projektu, w którym poza Pieszycami uczestniczą również gminy: Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Wiejska Dzierżoniów oraz Niemcza. Początkowo udział w pracach brała także Piława Górna, ale w momencie podejmowania ostatecznych decyzji wycofała się z projektu.
     Wspólne prace zainicjowane zostały 2 kwietnia 2007 r. W tym dniu podpisano List intencyjny w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego". Sygnowały go Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz w/w gminy. Niespełna dwa miesiące później wyłoniono już wykonawcę Wstępnego Studium Wykonalności - firmę Saur Neptun i DS Consulting z Gdańska. Opracowany przez nią dokument został dostarczony we wrześniu 2007 r. Według przedstawionych w nim szacunków koszt modernizacji i rozbudowy instalacj i wodno-kanalizacyjnej na terenie uczestniczących w projekcie gmin to kwota rzędu 300 milionów zł. W grudniu 2007 r. Gminy oraz Spółka po analizie możliwości finansowych uczestników podjęły decyzję o etapowaniu realizacji ww. projektu. Opierając się na zapisach Wstępnego Studium Wykonalności uzgodniono zakres I etapu na kwotę 25 milionów Euro. 11 marca 2008 r. podpisana została umowa na wykonanie Studium Wykonalności dla realizacji I etapu. Zlecenie otrzymała specjalistyczna firma ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c z Zielonej Góry. 9 lipca 2008 r. włodarze gmin podpisali Poro¬zumienie Międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów i Gminę Bielawa od Gminy Piława Górna, Gminy Pieszyce, Gminy Dzierżoniów oraz Gminy Niemcza zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Dwa dni później podpisana została umowa o współpracy i zasadach finansowania projektu zgła¬szanego o dofinansowanie do Funduszu Spójności pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I”. Ustalono, że beneficjentem oraz operatorem projektu zostanie Spółka WiK. W chwili obecnej utworzona przez WiK Jednostka Realizacji Projektu wykonuje prace związane z wyłonieniem wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wchodzących w zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

Dariusz Radziewicz - Zastępca Burmistrza / (red.)

projekt: doba.pl