Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594856 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 
MIĘDZYNARODOWY
CERTYFIKAT EKOLOGICZNY
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH

     Podstawy ekologiczne tworzy się od najmłodszych lat, poprzez zwracanie uwagi na szacunek do przyrody i najbliższego otoczenia, dlatego nasza szkoła od lat podejmuje działania ekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju i należymy do Sieci Szkół Promujących Ekorozwój.

Pani Elżbieta Molenda wśród przedstawicieli innych docenionych szkół

     W roku szkolnym 2010/2011 p. Elżbieta Molenda nawiązała współpracę z Krakowską Fundacją Partnerstwa dla Środowiska i zgłosiła szkołę do programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. W ramach programu szkoła mogła ubiegać się o przyznanie certyfikatów:
• LCAE (certyfikat I stopnia Lokalne Centrum Aktywności
Ekologicznej);
• ZIELONA FLAGA (certyfikat II stopnia Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny przyznawany w ramach Programu
EKO-SCHOOLS)
     Jedynka postanowiła ubiegać się o certyfikat i zgodnie z wymogami opracowaliśmy program opierający się na 7 krokach:
1. Powołanie lokalnego komitetu.
2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego.
3. Opracowanie kodeksu ekologicznego.
4. Opracowanie programu działań i jego wykonanie.
5. Monitorowanie działań przy użyciu kalkulatora ekoszkoły.
6. Akcje informacyjne i współpraca z partnerami zewnętrznymi.
7. Audyt podsumowujący.
     Szkolnymi koordynatorami projektu zostały p. Elżbieta Molenda i p. Elżbieta Jamuła. Koordynatorki powołały lokalny komitet ekologiczny tzw. szkolną Eko-grupę, w skład której weszli przedstawiciele pracowników szkoły, rodziców, uczniów i lokalni partnerzy.
     Na początku roku szkolnego przeprowadzono szkolny audyt, który obejmował „Szkolne zarządzanie środowiskiem” i „Edukację ekologiczną pod kątem ochrony środowiska”.
Całą społeczność szkolna opracowała KODEKS MŁODEGO EKOLOGA, który został umieszczony w widocznym miejscu w szkole na eko-tablicy. 
     Kolejnym działaniem było opracowanie przez p. Elżbietę Molendę Szkolnego Programu
 

Pani Elżbieta Molenda prezentuje otrzymany certyfikat

Ekologicznego „Ekologiczne z Jedynką”.  
     Cele ujęte w programie były zgodne z priorytetami projektu i dotyczyły:
1. Poszanowania energii i promocji jej odnawialnych źródeł.
2. Ochrony różnorodności biologicznej , praw zwierząt i przyrody nieożywionej.
3. Zmniejszenia wytwarzania odpadów.
     Do najbardziej efektywnych działań możemy zaliczyć: akcję nasadzeń 46 drzew jodły i sosny czarnej na terenie przyszkolnym pod hasłem „POSADŹ DRZEWO-ZOSTAW SWÓJ ŚLAD”, zbiórkę elektrośmieci, makulatury (2 tony), baterii (250 kg), organizację TYGODNIA EKOLOGICZNEGO, Powiatowy Fotograficzny Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny „Podaruj Ziemi jutro”, wystawę zdjęć dotyczącą kolejnych edycji konkursu w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, akcję ekologiczno-informacyjną dotycząca właściwego gospodarowania odpadami, zbiórkę karmy dla zwierząt leśnych (300 kg), sprzątanie terenów leśnych, „leśne lekcje „ w centrach edukacji ekologicznej, „Bal Ekologa’, wyjazdy do MultiCentrum, wystawę „Piękna i czysta nasza Polska cała”, spektakl „Ziemia nie jest własnością człowieka – to człowiek należy do Ziemi”, szkolne akcje dotyczące zmniejszenia zużycia wody, energii elektrycznej, gazowej itp.
     Udało nam się zrealizować szereg działań dotyczących trzech głównych priorytetów. Miały one wpływ na zachowania i postawy proekologiczne nie tylko naszych uczniów, ale także całej społeczności szkolnej.
      Uczniowie poprzez udział w licznych akcjach i konkursach wykazali się kreatywnością, gotowością do podejmowania działań, a przede wszystkim wrażliwością na otaczającą przyrodę.
     Od chwili przystąpienia do programu sprawami ekologii żyli wszyscy pracownicy szkoły, którzy włączyli się w pomoc przy realizacji zadań, co miało ogromny wpływ na efekty pracy. Poprzez określone w programie zadania szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną, wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne i kalendarz imprez. Staliśmy się szkołą przyjazną dla środowiska.
     Podczas ubiegłego roku szkolnego sprawozdania z podejmowanych działań ukazywały się na łamach „Gazety Pieszyckiej” i na naszej stronie internetowej www.sp1pieszyce.republika.pl.  
      Po zakończonych działaniach p. Elżbieta Jamuła i p. Elżbieta Molenda wypełniły formularz aplikacyjny do certyfikatu w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” i wysłały go do Krakowa do Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, która pełni rolę koordynatora krajowego.
     Po dwumiesięcznym czasie oczekiwania otrzymaliśmy wyniki. Kapituła Programu „Szkoły dla ekorozwoju” przyznała nam certyfikat II stopnia MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ZIELONA FLAGA. Nasza radość nie miała granic - cieszymy się, że doceniono nasz wysiłek.
     22 września 2011 w Krakowie odbyła się X KONFERENCJA PROGRAMU „SZKOŁY DLA EKOROZWOJU”, w czasie której Prezes Fundacji Partnerstwa dla Środowiska p. Rafał Serafin wręczył 124 szkołom z całej Polski Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga i 93 szkołom krajowe certyfikaty LCAE.
     Zaznaczyć należy, że na 33 tysiące szkół certyfikaty posiada tylko 217 jednostek. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Krakowa, Prezes NFOŚiGW, Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kuratorzy poszczególnych województw. W konferencji uczestniczyło 250 gości z Polski i krajów Europy. Program obejmuje 52 kraje na świecie.

Otrzymując certyfikat oraz flagę teraz także MY- SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 W PIESZYCACH, należymy do najbardziej ekologicznych szkół w Polsce.

Opracowanie – Szkoła Podstawowa nr 1

projekt: doba.pl