Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594905 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

Jeden procent dla strażaków z O.S.P. Piskorzów

    Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć go o 1%, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. 
    Jeśli pracowałeś (-łaś) i w związku z tym osiągnąłeś (-łaś) dochód, możesz wspomóc wybraną przez siebie organizację, wpłacając na jej konto określoną kwotę do wysokości 1 procenta należnego podatku. Możesz to zrobić do ostatniego dnia złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - do 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT. 
    Warto, żebyś powiedział (-ła) o tej możliwości swoim rodzicom. Być może działa jakaś organizacja, która wiele robi dla społeczeństwa, a brakuje jej pieniędzy. W ten sposób jej pomożesz !!! 
    Obok przekazania 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego możliwe jest też przekazanie darowizn (od 01.01.2004). Ma ono jednak inny charakter niż przekazanie 1% należnego podatku.

     Podstawowe ich cechy:

  Darowizna
  · możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
  · przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
  · o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania.

     Począwszy od 2004 roku w każdym roku podatkowym zmieniają się zasady pomniejszania podstawy do wyliczenia podatku dochodowego w związku z przekazaną darowizną na cele społeczne. Co roku zmianie ulega maksymalna kwota podlegająca odliczeniu.

  Przekazanie 1%
  · możemy go przekazać tylko organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego,
  · przekazywany jest w okresie od 1 stycznia 2006 do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni,
· kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku.

  Jak przekazać 1 %? 
    Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  Podatnik może wpłacić określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za który dokonywane jest rozliczenie podatkowe, a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.

    Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty w wysokości obliczonego 1% podatku na konto wybranej przez nas organizacji. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wplata. Pokwitowanie wpłaty należy zachować - w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego. Wpłata musi być dokonana pomiędzy 1 stycznia 2006 r., a dniem złożenia zeznania podatkowego: dla podatników rozliczających się za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37 nie później niż do dnia 2 maja 2006 r. 
    Aby dopełnić formalności wypełniony formularz wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Jeśli nie popełniliśmy żadnego błędu, możemy być spokojni:
  • urząd uzna za prawidłowe pomniejszenie podatku do wpłaty, jeśli z całości zeznania wynikła taka konieczność, lub zwróci nam odliczony 1% w przypadku, jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku.

projekt: doba.pl