Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594856 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 
    Dużym tegorocznym zadaniem jest budowa nowego budynku Przychodni Miejskiej, czy gminę na to stać?

     Powiem tak, rozpoczynamy budowę nowej Przychodni Miejskiej nie wstrzymując finansowania innych niezbędnych dla miasta inwestycji. Wiadomym jest, że oświata i ochrona zdrowia to dwie najważniejsze dziedziny życia dla każdej rodziny i każdego mieszkańca. Przychodnia Miejska jako placówka publiczna prowadzona przez gminę jest gwarantem zabezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich mieszkańców naszej społeczności. To podstawa. Planowane zakończenie inwestycji nie później niż w 2008 roku nie jest przypadkiem. Właśnie wtedy mają wejść w życie nowe przepisy odnośnie wymogów sanitarnych, które uniemożliwią funkcjonowanie obecnej przychodni. Dlatego budowę rozpoczynamy właśnie w tym roku. Oczywiście, że tak jak w każdej inwestycji poszukujemy tutaj środków zewnętrznych. Już dzisiaj mogę potwierdzić, że na ten cel Przychodnia otrzyma 429.584 zł ze środków Unii Europejskiej na wyposażenie w sprzęt medyczny. Nasz wniosek w zakresie budowy na kwotę 922.094 złotych przeszedł wszystkie formalne procedury w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i został umieszczony na rezerwowej liście finansowania.
Budowa przychodni przewidziana jest w „Limitach Wydatków Na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2006 – 2008”. W tegorocznym budżecie na ten cel chcemy wydać 700.000 złotych. I wcale to nie oznacza, że nie będzie gminy stać na realizację innych zadań. Nasze tegoroczne inwestycje to kwota zadaniowa w wysokości 2 000 000 złotych. Stać nas na realizację zadań planowanych i zapisanych w budżecie na 2006 rok. Mamy też pieniądze, żeby zwodociągować ulicę Skowronkową wraz z wykonaniem podłączeń do budynków komunalnych. Zbudowaliśmy place zabaw dla dzieci w sołectwach.
      W tym roku takie place powstaną w Pieszycach przy ulicy Kopernika 145-147 i na Osiedlu Małym. Na boisku sportowym w Kamionkach planujemy wykonanie nowego złącza energetycznego, co pozwoli na organizowanie tam w szerszym zakresie różnego rodzaju uroczystości i imprez dla mieszkańców. Zmodernizujemy boiska sportowe: jedno przy „górnym” osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej, a drugie również przy ulicy Ogrodowej, ale na wysokości budynku nr 25. Chcemy udrożnić Młynówkę na całej jej długości. W ubiegłym roku prace zostały doprowadzone do ulicy Sanatoryjnej. W tym roku od ulicy Sanatoryjnej, aż po ulicę Nadbrzeżną do miejsca, gdzie Młynówka ma ujście w Potoku Pieszyckim .
     Zamierzeń jest więcej . Przewidujemy budowę nowej drogi do cmentarza w Kamionkach, na co udało się nam pozyskać dofinansowanie w wysokości 20.000 złotych. Będziemy kontynuować budowę chodników przy ul. Świdnickiej, budowę oświetlenia ulicznego na Osiedlu Szkolnym oraz ul. Dworcowej Górnej i w Rościszowie za budynkiem 60. W bieżącym roku wykonany zostanie również projekt drogi w Lasocinie , kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 9-go Maja oraz w ul. Marii Konopnickiej. To tylko niektóre przykłady prowadzonych inwestycji. Nie wspomnę już o planowanym zakończeniu remontu wieży widokowej na Wielkiej Sowie - na co otrzymamy pieniądze z Unii Europejskiej, czy też przygotowywaniem wspólnie z innymi gminami budowy obwodnicy południowej oraz modernizacji drogi wojewódzkiej Dzierżoniów-Łagiewniki.

     Dlaczego gmina Pieszyce finansuje modernizację drogi wojewódzkiej Dzierżoniów – Łagiewniki? Czy nie lepiej byłoby pieniądze te wydać, aby na przykład modernizację ulicy Kopernika wykonać w szerszym, niż w zaplanowanym na 2006 rok, zakresie?

     Modernizacja ulicy Kopernika jest zadaniem, które obejmuje wiele aspektów. Trzeba ją skanalizować, poprowadzić wszystkie inne media, dopiero później można kłaść nową nawierzchnię. Właściciele budynków i posesji muszą mieć czas na dokonanie przyłączy. Czasowo i finansowo zadanie to zostało zaprogramowane na lata 2006 – 2010. Natomiast modernizacja drogi wojewódzkiej 384 Dzierżoniów – Łagiewniki, to wspólna dla wszystkich gmin powiatu dzierżoniowskiego i zarządcy drogi inwestycja. Jej celem jest poprawa dostępności do naszych gmin, zwłaszcza z kierunku Wrocławia. Gmina Pieszyce jest w istotny sposób zainteresowana, aby ludzie chcący przyjechać do nas mogli zrobić to szybko i bezpiecznie . Z drugiej strony dla nas samych - mieszkańców gminy w sposób istotny poprawi się komunikacja z Wrocławiem. Ale to nie jedyny przykład współpracy z innymi instytucjami. W tym roku chcemy wspólnie z samorządem powiatowym oraz wojewódzkim wyremontować również część chodników przy ul.Ogrodowej oraz w Rościszowie poniżej numeru 60. Już dzisiaj złożyliśmy w tej sprawie stosowne wnioski. Innym przykładem jest budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 383 Pieszyce – Dzierżoniów, który jest efektem współpracy i pozyskania inwestora jakim jest Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Umieszczenie tego zadania w planie inwestycyjnym województwa dolnośląskiego to nasz wspólny sukces. Koszt budowy ciągu może wynieść około 1,5 mln zł. Gmina Pieszyce zobowiązała się do wsparcia finansowego tego zadania w wysokości 20%.
     W ostatnich dniach rozpoczęto projektowanie tej inwestycji.
     Jak widać zamierzeń jest dużo, przed nami kolejny trudny rok. To, o czym zawsze musimy pamiętać, a co jest najważniejsze przy realizacji każdej inwestycji, to uczciwe podejście do naszych partnerów, przemyślane decyzje oraz ciągła praca, która prowadzi do sukcesywnego rozwoju całej gminy.


rozmawiał J. Górecki

 

projekt: doba.pl