Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594855 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

Kto? Gdzie? Kiedy?

Dlaczego zmieniły się zasady gospodarki odpadami?
Unia Europejska nałożyła na Polskę, a Sejm i Rząd RP przyjął obowiązek osiągnięcia wysokich poziomów segregacji i odzysku śmieci oraz ograniczenia ilości składowanych śmieci. Nowy system gospodarki odpadami ma za zadanie zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci, tak by odpadów nie segregowanych było jak najmniej. Nowe przepisy mają przybliżyć nas do standardów unijnych w tym zakresie.

Kto zapewnia pojemniki lub worki na odpady do selektywnej zbiórki?
Firma, która wygrała przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Pieszycach.


Kto zapewnia pojemniki na odpady zmieszane? 
Zgodnie z nowelizacją ustawy i podjętą przez Radę Miejską w Pieszycach w dniu 21 marca 2013 r. uchwałą to gmina przejmuje ten obowiązek. Wyłoniona w przetargu firma, będzie zobowiązana do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz do utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. UCHWAŁA
 

Jaka jest metoda naliczania wysokości opłaty?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nalicza samodzielnie i przedstawia w formie deklaracji w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską Pieszyc. Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami od osoby wynosi :
- 11 zł od osoby w przypadku gdy odpady są segregowane
- 13 zł od osoby w przypadku gdy odpady nie są segregowane

Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości podejmuje właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czy jest nadzór czy faktycznie segregowane są odpady, zgodnie z deklaracją?
Tak. Firma odbierająca odpady zobowiązana jest informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie.


Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?
Jeżeli zostanie stwierdzone, że odpady nie są segregowane, zostanie nałożona na właściciela nieruchomości wyższa opłata.


Kto ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Opłatę miesięczną uiszczać należy począwszy od 1 lipca 2013 r. Podstawą do jej naliczenia jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą obowiązani są składać właściciele nieruchomości.
W przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady.


Na co przeznaczona jest uiszczana opłata?
Opłata pokrywa wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu, czyli:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) obsługi administracyjnej systemu.


Kto pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami i jak często trzeba ją wnosić?
Właściciel nieruchomości mieszkalnej zobowiązany jest wnosić raz w miesiącu opłatę zgodną z wypełnioną przez siebie deklaracją do Urzędu Miejskiego raz w miesiącu począwszy od 1 lipca 2013 r.
 

Kto musi złożyć deklarację i gdzie?
Musi ją złożyć każdy właściciel nieruchomości. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obowiązek ten leży po stronie zarządcy/administratora nieruchomości wielolokalowej. W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel zobowiązany jest złożyć deklarację indywidualnie.
Co się stanie, jak nie złożę deklaracji?
Burmistrz Pieszyc określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Jakie są konsekwencje, jeśli nie będę płacił za odpady?
W takim przypadku Burmistrz Pieszyc określi wysokość zaległości z tytułu opłaty.
 

Czy informacje zamieszczone w deklaracji są weryfikowane?
Tak. Podane w deklaracji informacje podlegają kontroli. Każdy składający deklarację złoży oświadczenie, że znane mu są przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Jeśli płacę, to każdą ilość odpadów gmina ma obowiązek odebrać?
Tak. Niezależnie jaką ilość mieszkańcy będą mieli do wywozu, tyle firma odbierająca odpady będzie zobowiązana odebrać. Rodzaj odpadów oraz częstotliwość ich wywozu zostaną określone do dnia 30 czerwca 2013r. Dzień wywozu odpadów z danej nieruchomości określi firma wywozowa.

Czy można zmienić deklarację?
Tak, deklaracja musi zostać skorygowana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami np: - jeśli zmieni się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.
projekt: doba.pl