Tematykę spotkania oraz postać głównego wykładowcy przybliżyła dyr. MBP-CK Lidia Zakrzewska Strózik.

Zamknij okno