Każdy uczestnik spotkania otrzymał zestaw materiałów promocyjnych współfinansowanych ze środków unijnych

Zamknij okno