Gmina Pieszyce pozyska艂a prawie 12.000 z艂 dotacji na SKS-y. Dotacja w kwocie 11.880 z艂 b臋dzie przeznaczona na organizacj臋 dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych w ramach Szkolnych Klub贸w Sportowych dla uczni贸w Szko艂y Podstawowej nr 1 im. PHOP w Pieszycach. 艢rodki pochodz膮 z bud偶etu Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu 鈥濻zkolny Klub Sportowy鈥. Realizatorem projektu jest Dolno艣l膮ska Federacja Sportu we Wroc艂awiu.

W projekcie bior膮 udzia艂 3 grupy uczni贸w ze Szko艂y Podstawowej nr 1 im. PHOP w Pieszycach. Zaj臋cia odbywaj膮 si臋 na przyszkolnych obiektach sportowych. Ka偶da z grup ma przydzielone 66 godz. zaj臋膰. Zaj臋cia prowadzone w ramach projektu odbywaj膮 si臋 w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych przez nauczycieli szko艂y.
Program 鈥濻zkolny Klub Sportowy鈥 jest skierowany do uczni贸w szk贸艂, bez wzgl臋du na wiek, p艂e膰 oraz sprawno艣膰 fizyczn膮. Program ma na celu umo偶liwienie podejmowania dodatkowej aktywno艣ci fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych i rekreacyjnych pod opiek膮 nauczyciela prowadz膮cego zaj臋cia wychowania fizycznego.
Celem programu:
1. stymulowanie i kszta艂towanie nawyku podejmowania aktywno艣ci fizycznej przez dzieci i m艂odzie偶;
2. poprawa sprawno艣ci fizycznej, stanu zdrowia oraz jako艣ci 偶ycia dzieci i m艂odzie偶y, w tym profilaktyka nadwagi i oty艂o艣ci;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu 偶ycia w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y;
4. zwi臋kszenie oferty og贸lnodost臋pnych, bezp艂atnych zaj臋膰 sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m艂odzie偶y;
5. stymulowanie podejmowania aktywno艣ci fizycznej w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dziewcz膮t;
6. tworzenie warunk贸w dla rozwoju talent贸w oraz zainteresowa艅 sportowych dzieci i m艂odzie偶y;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja r贸偶norodnych sport贸w w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y;
9. wsparcie kadr pracuj膮cych z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 w obszarze sportu.
Zadania programu: program stanowi narz臋dzie stymulowania podejmowania aktywno艣ci fizycznej w szczeg贸lno艣ci w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y o mniejszej sprawno艣ci fizycznej, rzadziej podejmuj膮cych aktywno艣膰 fizyczn膮 w czasie wolnym, nieobj臋tych regularnymi formami aktywno艣ci fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.