Uchwa艂a w sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci na rok 2020 - POBIERZ

Osoby fizyczne wype艂niaj膮 druki INFORMACJI:

IN-1 (Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci POBIERZ)

ZIN-1 (Za艂膮cznik do informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu POBIERZ)

ZIN-2 (Za艂膮cznik do informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

ZIN-3 (Za艂膮cznik do informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych - dane pozosta艂ych podatnik贸w POBIERZ)

IR-1 (informacja w sprawie podatku rolnego POBIERZ)

ZIR-1 (Za艂膮cznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu POBIERZ)

ZIR-2 (Za艂膮cznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

ZIR-3 (Za艂膮cznik do informacji o gruntach - dane pozosta艂ych podatnik贸w POBIERZ)

 IL-1 (Informacja o lasach POBIERZ)

ZIL-1 (Za艂膮cznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu POBIERZ)

ZIL-2 (Za艂膮cznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

ZIL-3 (Za艂膮cznik do informacji o lasach - dane pozosta艂ych podatnik贸w POBIERZ)

 

Osoby prawne wype艂niaj膮 druki deklaracji:

DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci POBIERZ)

ZDN-1 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu POBIERZ)

ZDN-2 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

DR-1 (Deklaracja na podatek rolny POBIERZ)

ZDR-1 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu POBIERZ)

ZDR-2 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

DL-1 (Deklaracja na podatek le艣ny POBIERZ)

ZDL-1 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek le艣ny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu POBIERZ)

ZDL-2 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek le艣ny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

 

Ulgi uznaniowe w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych stosowane na podstawie Ordynacji podatkowej PRZEJD殴