Z wnioskiem o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Pieszyce" Związkowi Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - koło w Pieszycach wystąpili Dorota Konieczna - Enozel - Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce oraz Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach.

Rada Miejska w Pieszycach uchwałą Nr XLVI/326/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. jednogłośnie przyznała Związkowi Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - koło w Pieszycach tytuł „Zasłużony dla Gminy Pieszyce”

Zwiazek Kombatantow zasluzony dla gminy2

Uchwała Nr XLVI/327/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce

<<< CZYTAJ >>>