POSTANOWIENIE PROCEDURALNE NR 1/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
z dnia 28 grudnia  2018 roku

 

W sprawie: przyj臋cia harmonogramu sesji Rady Miejskiej  w Pieszycach  na 2019 rok.

1. Przyjmuje si臋 niniejszy harmonogram sesji Rady Miejskiej w Pieszycach  na rok  2019:

Lp.

Data posiedzenia

Temat

Odpowiedzialni za przygotowanie materia艂贸w

1.

23 stycznia 2019

1. Rozpatrywanie projekt贸w uchwa艂.

1. Burmistrz

2.

27 lutego 2019

1. Rozpatrywanie projekt贸w uchwa艂.

1. Burmistrz.

3.

27 marca 2019

1.Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci RM za 2018 rok.
2.Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂 .

1. Przewodnicz膮cy RM

2. Przewodnicz膮cy Komisji sta艂ych RM

3. Burmistrz

4.

24 kwietnia 2019

1. Przedstawienie sprawozda艅 finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy Pieszyce.
2. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych

2. Burmistrz

5.

29 maja 2019

1. Ocena realizacji bud偶etu Gminy Pieszyce za 2018 rok 鈥 sesja absolutoryjna.
2. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂.

1. Burmistrz

6.

26 czerwca 2019

1. Informacja o stanie bezpiecze艅stwa  i porz膮dku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.
2. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂.

1. Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach

2. Burmistrz.

7.

28 sierpnia 2019

1. Stan przygotowania plac贸wek o艣wiatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
2. Sprawozdanie z funkcjonowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2018/2019.
3. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂.

1. Inspektor ds. o艣wiaty

2. Dyrektorzy plac贸wek o艣wiatowych

3. Burmistrz

8.

25 wrze艣nia 2019

1. Ocena realizacji bud偶etu Gminy Pieszyce za I p贸艂rocze 2019 roku.

1. Burmistrz

9.

30 pa藕dziernika 2019

1. Informacja o stanie realizacji zada艅 inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r.
2. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂.

1. Burmistrz

10.

27 listopada 2019

1. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie podatk贸w lokalnych.
2. Informacja dot. z艂o偶onych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂.

1. Burmistrz

11.

30 grudnia 2019

1. Uchwalenie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2020 rok
2. Przyjecie harmonogramu sesji RM na 2020 r.
3.Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂

1. Burmistrz

2. Tematy sesji wymagaj膮 formy pisemnej i dostarczane s膮 do biura Rady Miejskiej co najmniej 7  dni przed zaplanowanym dniem rozpocz臋cia sesji Rady Miejskiej.
3. Postanowienie proceduralne wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.