Cieple Mieszkanie

Od 8 marca 2023 r. mieszkańcy Dzierżoniowa, Gminy Dzierżoniów, Pieszyc, Piławy Górnej, Łagiewnik i Niemczy mogą składać wnioski na dofinansowanie zmiany ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

Wnioski można złożyć w Punkcie konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" ul. Sienkiewicza 18 w Dzierżoniowie.

𝐃𝐥𝐚 𝐤𝐨𝐠𝐨?
Dla osoby fizycznej, posiadającej tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizującej przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

𝐍𝐚 𝐜𝐨?
Na przedsięwzięcia dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

𝐈𝐥𝐞?
Dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
________________________________________
1️⃣ Podstawowy poziom dofinansowania
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
2️⃣ Podwyższony poziom dofinansowania
Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:
– 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
3️⃣ Najwyższy poziom dofinansowania
Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:
– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
________________________________________
Przedsięwzięciem dla osób pozyskujących dotację jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż wybranego elementu:
– pompy ciepła powietrze/woda,
– pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
– kotła gazowego kondensacyjnego,
– kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
– ogrzewania elektrycznego,
– lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
– dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. programu oraz złożenia wniosku o dofinansowanie należy się kontaktować z Punktem konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" ul. Sienkiewicza 18, Dzierżoniów. Więcej informacji tel. 517 566 669
________________________________________
Wnioski można złożyć w Punkcie konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, ul. Sienkiewicza 18, Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne (stary dworzec PKP) w Dzierżoniowie.

Bezpłatny Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu pozyskania środków na konto beneficjenta.


Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 517 566 669, 519 422 470

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pobierz dokumenty:

ZARZĄDZENIE NR 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 02.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Pieszyce

Ogłoszenie o naborze wniosków
- program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie,
- rodzaje kosztów kwalifikowanych

Regulamin naboru wniosków
- Wniosek o dofinansowanie "Ciepłe Mieszkanie"
- Pełnomocnictwo
- Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego
- Zgoda współmałżonka
- Zgoda współwłaściciela
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
- Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Lista sprawdzajaca przedsięwzięcia

Umowa z beneficjentem
- Aneks do umowy z Beneficjentem końcowym
- Klauzula informacyjna Gminy jako administratora danych
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez współadministratorów

Wniosek o płatność
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
- Załącznik nr 1 do instrukcji - zestawienie dokumentów do wniosku o płatność
- Załącznik nr 2 do instrukcji - protokół odbioru prac