Dzia艂 spraw obywatelskich

 

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powy偶ej 18 lat

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

Wymiana dowodu osobistego z powodu up艂ywu terminu wa偶no艣ci

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym

Zg艂oszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zg艂oszenie znalezienia dowodu osobistego

Udost臋pnienie danych z Rejestru Dowod贸w Osobistych oraz dokumentacji zwi膮zanej z dowodami osobistymi

Wydanie za艣wiadczenia z dokumentacji zwi膮zanej z dowodami osobistymi

 

Ewidencja ludno艣ci

Zameldowanie na pobyt sta艂y lub czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt sta艂y

Zameldowanie decyzj膮 administracyjn膮

Wymeldowanie z pobytu sta艂ego lub czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu sta艂ego lub czasowego

Wymeldowanie decyzj膮 administracyjn膮

Zg艂oszenie wyjazdu poza granic臋 Rzeczypospolitej Polskiej na okres d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy i zg艂oszenie powrotu z poza granicy

Udost臋pnienie danych z rejestru mieszka艅c贸w oraz rejestru zamieszkania cudzoziemc贸w

Wydanie za艣wiadczenie z rejestru mieszka艅c贸w oraz rejestru zamieszkania cudzoziemc贸w

 

Obs艂uga wybor贸w

 

Dopisanie do spisu wyborc贸w wyborcy przebywaj膮cego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego

G艂osowanie korespondencyjne przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych

Reklamacje w sprawie nieprawid艂owo艣ci w rejestrze wyborc贸w

Reklamacje w sprawie nieprawid艂owo艣ci w spisie wyborc贸w

Udost臋pnienie rejestru wyborc贸w

Udost臋pnienie spisu wyborc贸w

Udzielenie pe艂nomocnictwa do g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborc贸w

Wydanie za艣wiadczenia o prawie do g艂osowania

Sprawy wojskowe

Uznanie osoby, kt贸rej dor臋czono kart臋 powo艂ania do zasadniczej s艂u偶by wojskowej oraz 偶o艂nierza odbywaj膮cego t臋 s艂u偶b臋 za posiadaj膮cego na wy艂膮cznym utrzymaniu cz艂onk贸w rodziny

Uznanie osoby, kt贸rej dor臋czono kart臋 powo艂ania do zasadniczej s艂u偶by wojskowej oraz 偶o艂nierza odbywaj膮cego t臋 s艂u偶b臋 za 偶o艂nierza samotnego

Uznanie za sprawuj膮cego bezpo艣redni膮 opiek臋 nad cz艂onkiem rodziny

Wydanie decyzji dotycz膮cej pokrywania nale偶no艣ci i op艂at mieszkaniowych 偶o艂nierzowi uznanemu za posiadaj膮cego na wy艂膮cznym utrzymaniu cz艂onk贸w rodziny lub samotnego

Wyp艂ata 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych za odbyte 膰wiczenia wojskowe

Zawiadomienie o zwolnieniu z pe艂nienia s艂u偶by przed up艂ywem okresu podanego w za艣wiadczeniu oraz o ka偶dym innym przypadku powoduj膮cym utrat臋 prawa do pokrywania nale偶no艣ci mieszkaniowych