Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie wystąpili Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach i Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce.

Rada Miejska w Pieszycach uchwałą Nr XLIV-310-2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. jednogłośnie przyznała Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie tytuł „Zasłużony dla Gminy Pieszyce”.

OSP Piskorzow zasluzony dla gminy

Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie powstała w 1946 roku, a jej założycielami byli osadnicy wojskowi i repatrianci z terenów wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, którzy zasiedlali Dolny Śląsk po II Wojnie Światowej.

Inicjatorem utworzenia Jednostki i zrazem pierwszym jej prezesem był Pan Marcin Nowak, a współtworzącymi druhami, którzy wstąpili w szeregi OSP Piskorzów zostali: Kazimierz Pastuch, Michał Cal, Stefan Siekierka, Stefan Kudła, Bronisław Hałdaś, Franciszek Cal, Jan Listwan, Jan Woźny, Kazimierz Cach, Marian Ławniczak, Jan Piwowarski, Władysław Jabłoński, Marcin Mucha, Stanisław Lach oraz Piotr Brzozowski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie w latach 1946 – 2018, dzięki rzetelnej, pełnej poświęcenia i odpowiedzialnej służbie wszystkich Strażaków – Ochotników, mogła przejść wieloetapowy proces zmian polegający na systematycznym podnoszeniu kwalifikacji oraz modernizacji wyposażenia. Obecnie Jednostka OSP w Piskorzowie wchodzi w skład struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a także jest bardzo ważną częścią systemu bezpieczeństwa Gminy Pieszyce.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie są ludźmi czynu i wyznają piękne wartości, a tą nadrzędną jest bezinteresowne dawanie siebie innym, co daje poczucie bezpieczeństwa Mieszkańcom Gminy Pieszyce. Druhowie swoją pasję przekazują z pokolenia na pokolenie, a swoją sumienną pracą, działalnością społeczną, troską o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek sprawiają, że cieszą się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem oraz dużym szacunkiem i uznaniem.

Uchwała Nr XLIV-310-2018
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce
<<< Czytaj >>>